Sikr din bolig mod oversvømmelser

Denne sommer har medierne kunne berette om helt ekstremt vejr og voldsomme oversvømmelse i vores sydlige naboland Tyskland. I de senere år har vi selv her til lands – dog i noget mere afdæmpet form en sommerens begivenheder syd for grænsen – oplevet skybrud og oversvømmelser af kældre og huse. Er din bolig sikret mod oversvømmelser? Ellers er det måske en idé at kontakte en kloakservice.

Mange muligheder for sikring af huset

En professionel kloakservice kan hjælpe dig med at sikre din bolig mod oversvømmelse. Muligheden for at forebygge at dit hus oversvømmes og for at mindske følgerne, hvis det sker, er faktisk mange og det er din pengepung, der i sidste ender sætter grænserne for, hvad der kan gøres. Der kan være tale om omfangsdræn, faskiner, tilbageløbssikring og så naturligvis en grundlæggende vedligeholdelse af dine kloakrør. Alt dette kan du tale igennem med en specialist i kloakservice. Hvilke løsninger, der er relevant i netop dit tilfælde afhænger af husets beliggenhed, husets beskaffenhed og konstruktion og en række andre ting. For eksempel er en fornuftig dimensionering af kloakken alfa og omega, fordi et kraftigt regnskyl kan belaste kloaksystemet så meget, at spildevandet løber tilbage og kommer op gennem toiletter og afløb i kælderen. Her kan man slet og ret lukke afløb i kælderen af med beton, men det er måske uhensigtsmæssigt af andre årsager. En anden mulighed, som kloakservice kan hjælpe med, er et højvandslukke. Det er en afløbsinstallation med to klapper, der tillader vand at løb ud i kloaksystemet fra for eksempel dit toilet, men spærrer for gennemløb den anden vej.

Sikring mod regnvand

Et højvandslukke sikrer ikke mod regnvand, der trænger ind gennem døre og vinduer eller gennem kældervægge i forbindelse med ekstremt kraftige regnskyl. Et omfangsdræn kan hjælpe med at holde kælderen tør. Det er en rende hele vejen rundt om huset, der er fyldt med drænmateriale som for eksempel sten, leca eller groft grus. Under dette drænlag løber et drænrør der opsamler vandet og får det ledt væk, så det ikke trækker ind i kældervæggen og ned i kælderen. Der er dertil en række tiltag i haven, der kan forhindre overbelastning af kloakanlægget ved at opsuge nedbør. Det bør dog ikke komme i stedet for en løbende vedligeholdelse af rørende ved en specialist i kloakservice, der kan sikre, at rørene ikke er ved at stoppe til eller er slidte og nedbrudte og på den måde udgør en ekstra risiko for oversvømmelse af huset.