Vidste du at radon er skyldig i at dræbe 300 danskere om året?

Radon er en naturligt forekommende, lugt- og smagløs gas, der dannes ved uranets henfald i jordskorpen. Den er til stede i alle hjem, om end i forskellige niveauer, og kan være farlig for menneskers sundhed. I Danmark er radon skyld i 300 dødsfald hvert år. Denne artikel vil give et overblik over, hvad radon er, dets kilder og de sundhedsrisici, der er forbundet med eksponering for høje radonniveauer.

Hvad er radon?

Radon er en naturligt forekommende, radioaktiv gas, der dannes ved uranets henfald i jordskorpen. Den findes i jord, vand og luft og er til stede i alle hjem, om end i forskellige niveauer. Gassen er lugt- og smagløs og usynlig, hvilket gør den vanskelig at påvise uden specialudstyr.

Kilder til radon

Radon kan trænge ind i boliger gennem sprækker i fundamentet, krybekældre og kælderrum. Det kan også trænge ind gennem brøndvand og byggematerialer som f.eks. granit og beton. I Danmark er den mest almindelige kilde til radon fra jorden under boliger, hvor det kan trænge ind gennem revner i fundamentet.

Sundhedsrisici forbundet med radon

Eksponering for høje radonniveauer kan være farlig for menneskers sundhed, da gassen er radioaktiv og kan forårsage skader på kroppens celler. Langvarig eksponering for radon er blevet forbundet med lungekræft, og det anslås, at 300 danskere dør hvert år af lungekræft forårsaget af radoneksponering.

Sådan tester du for radon

Det er nemt og billigt at teste for radon. Et radontestsæt kan købes i byggemarkeder eller på nettet, og testen indebærer, at man placerer en lille, passiv detektor i hjemmet i en periode på typisk 2-7 dage. Detektoren sendes derefter til et laboratorium til analyse, og resultaterne viser radonniveauet i hjemmet. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal teste for radon, kan du danne dig et overblik her.

Reduktion af radonniveauet

Hvis der påvises høje radonniveauer i et hjem, kan der tages skridt til at reducere niveauerne. Det drejer sig bl.a. om at tætne revner i fundamentet og forbedre ventilationen, f.eks. ved at installere en radonventilationsventilator. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at installere et radonbegrænsningssystem, hvilket indebærer installation af en ventilator, der udleder radon fra hjemmet og forhindrer det i at trænge ind i hjemmet.

Konklusion

Radon er en naturligt forekommende, radioaktiv gas, der dannes ved uranets henfald i jordskorpen. Den er til stede i alle hjem, om end i forskellige niveauer, og kan være farlig for menneskers sundhed. I Danmark er radon skyld i, at 300 mennesker dør hvert år af radon. Det er vigtigt at teste for radon i dit hjem og træffe foranstaltninger til at reducere niveauerne, hvis der konstateres høje niveauer. Med enkle og billige test og nemme foranstaltninger til at reducere radonniveauet kan alle beskytte deres sundhed og reducere risikoen for radoneksponering.

 

Husk, at det er en enkel og effektiv måde at beskytte dig selv og dine kære mod farerne ved denne skadelige gas på, hvis du tager fat på radon. Få dit hjem testet i dag.